Kvalitetssäkring Räddningsledare

Version 1.0, demo- och testversion

Detta är en första demoversion av ett verktyg som är avsett att användas för kvalitetssäkring av räddningsledare. Verktyget är inte komplett i denna version utan skall kompletteras med en administrationsdel (hösten 2016) där man kan göra lokala anpassningar och definiera egna frågor. I en färdig version kan frågor läggas in för flera befattningsgrupper, dvs inte bara räddningsledare.

Frågorna i denna version är avsedda att spegla det som lärs ut på kursen Räddningsledare A. Frågebanken kommer att byggas ut succesivt och kompletteras med frågor motsvarande Räddningsledning B och C. Verktyget planeras vara komplett under 2018.

Synpunkter på verktyget och dess innehåll tas emot på rib@msb.se.